Tên miền là gì?

Tên miền là tên của một website hoạt động trên internet, đóng vai trò là một địa chỉ tĩnh, cố định. Giống như là địa chỉ nhà giúp mọi người tìm được đường đến nhà. Tên miền cũng vậy, nó dẫn đường tới nơi chứa website của bạn (web server). Tên miền là đường tắt đi đến server host website của bạn. Một tên miền (domain) giống như một địa chỉ nhà vì đó là cách mọi người tìm thấy bạn trên Internet.

Đó là lý do tại sao chúng tôi gọi thanh trên đầu trình duyệt web là thanh địa chỉ – đó là nơi bạn nhập tên miền để tìm một trang web. Nếu một tên miền giống như địa chỉ thì máy chủ (hosting) chứa website của bạn giống như một tòa nhà. Khi bạn tạo một trang web, bạn đặt tên miền để trỏ đến máy chủ để khi mọi người muốn tìm trang web của bạn thì họ có thể nhập tên miền và nó sẽ đưa họ đến đó. Nếu không có tên miền, khách truy cập sẽ phải nhập địa chỉ IP (ví dụ 192.168.1.1) của máy chủ. Hầu hết các trang web bạn truy cập đều sử dụng tên miền.

Mua tên miền

Bảng giá tên miền

Tên miền Đăng ký mới Gia hạn Chuyển về
.vn 750,000 đ 450,000 đ Miễn phí
.com.vn 650,000 đ 350,000 đ Miễn phí
.net.vn 650,000 đ 350,000 đ Miễn phí
.biz.vn 650,000 đ 350,000 đ Miễn phí
.edu.vn 470,000 đ 250,000 đ Miễn phí
.pro.vn 470,000 đ 250,000 đ Miễn phí
.info.vn 470,000 đ 250,000 đ Miễn phí
.health.vn 470,000 đ 250,000 đ Miễn phí
.org.vn 470,000 đ 250,000 đ Miễn phí
.gov.vn 470,000 đ 250,000 đ Miễn phí
.int.vn 470,000 đ 250,000 đ Miễn phí
.ac.vn 470,000 đ 150,000 đ Miễn phí