Dịch vụ cho thuê vps

Virtual Private Server (VPS) là máy chủ riêng ảo được tạo ra bằng cách phân chia máy chủ vật lý. Khách hàng toàn quyền sử dụng máy chủ. Webvi cung cấp dịch vụ cho thuê VPS với nhiều gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Điểm nổi bật của VPS tại Webvi Việt Nam:

 • Hệ thống tối ưu và phần mềm 100% bản quyền
 • Đội ngũ chuyên gia luôn sẵn sàng hỗ trợ khi bạn cần
 • Đảm bảo hiệu suất và thời gian hoạt động (uptime) 99,9%
Mua VPS

Bảng giá dịch vụ VPS

Cloud server 00
từ 85,500 / tháng
 • Khuyến mãi 1 tháng khi đăng ký 6 tháng
 • Khuyến mãi 3 tháng khi đăng ký 1 năm
 • Khuyến mãi 7 tháng khi đăng ký 2 năm
 • Khuyến mãi 12 tháng khi đăng ký 3 năm
 • Khuyến mãi 15 tháng khi đăng ký 4 năm
 • Khuyến mãi 18 tháng khi đăng ký 5 năm
 • CPU: 1 core
 • Ram: 1 GB
 • SSD: 15GB
 • Bandwidth : Unlimited
 • Hệ điều hành : Linux
 • Backup : Hàng tuần
Cloud server 01
từ 152,000 / tháng
 • Khuyến mãi 1 tháng khi đăng ký 6 tháng
 • Khuyến mãi 3 tháng khi đăng ký 1 năm
 • Khuyến mãi 7 tháng khi đăng ký 2 năm
 • Khuyến mãi 12 tháng khi đăng ký 3 năm
 • Khuyến mãi 15 tháng khi đăng ký 4 năm
 • Khuyến mãi 18 tháng khi đăng ký 5 năm
 • CPU: 2 core
 • Ram: 2 GB
 • SSD: 40GB
 • Bandwidth : Unlimited
 • Hệ điều hành : Linux
 • Backup : Hàng tuần
Best
Value
Cloud server 02
từ 237,500 / tháng
 • Khuyến mãi 1 tháng khi đăng ký 6 tháng
 • Khuyến mãi 3 tháng khi đăng ký 1 năm
 • Khuyến mãi 7 tháng khi đăng ký 2 năm
 • Khuyến mãi 12 tháng khi đăng ký 3 năm
 • Khuyến mãi 15 tháng khi đăng ký 4 năm
 • Khuyến mãi 18 tháng khi đăng ký 5 năm
 • CPU: 2 core
 • Ram: 3 GB
 • SSD: 60GB
 • Bandwidth : Unlimited
 • Hệ điều hành : Linux / Windows
 • Backup : Hàng tuần
Cloud server 03
từ 342,000 / tháng
 • Khuyến mãi 1 tháng khi đăng ký 6 tháng
 • Khuyến mãi 3 tháng khi đăng ký 1 năm
 • Khuyến mãi 7 tháng khi đăng ký 2 năm
 • Khuyến mãi 12 tháng khi đăng ký 3 năm
 • Khuyến mãi 15 tháng khi đăng ký 4 năm
 • Khuyến mãi 18 tháng khi đăng ký 5 năm
 • CPU: 3 core
 • Ram: 4 GB
 • SSD: 80GB
 • Bandwidth : Unlimited
 • Hệ điều hành : Linux / Windows
 • Backup : Hàng tuần
Cloud server 04
từ 522,500 / tháng
 • Khuyến mãi 1 tháng khi đăng ký 6 tháng
 • Khuyến mãi 3 tháng khi đăng ký 1 năm
 • Khuyến mãi 7 tháng khi đăng ký 2 năm
 • Khuyến mãi 12 tháng khi đăng ký 3 năm
 • Khuyến mãi 15 tháng khi đăng ký 4 năm
 • Khuyến mãi 18 tháng khi đăng ký 5 năm
 • CPU: 4 core
 • Ram: 6 GB
 • SSD: 100GB
 • Bandwidth : Unlimited
 • Hệ điều hành : Linux / Windows
 • Backup : Hàng tuần
Cloud server 05
từ 1,140,000 / tháng
 • Khuyến mãi 1 tháng khi đăng ký 6 tháng
 • Khuyến mãi 3 tháng khi đăng ký 1 năm
 • Khuyến mãi 7 tháng khi đăng ký 2 năm
 • Khuyến mãi 12 tháng khi đăng ký 3 năm
 • Khuyến mãi 15 tháng khi đăng ký 4 năm
 • Khuyến mãi 18 tháng khi đăng ký 5 năm
 • CPU: 5 core
 • Ram: 8 GB
 • SSD: 180GB
 • Bandwidth : Unlimited
 • Hệ điều hành : Linux / Windows
 • Backup : Hàng tuần
Cloud server 06
từ 1,900,000 / tháng
 • Khuyến mãi 1 tháng khi đăng ký 6 tháng
 • Khuyến mãi 3 tháng khi đăng ký 1 năm
 • Khuyến mãi 7 tháng khi đăng ký 2 năm
 • Khuyến mãi 12 tháng khi đăng ký 3 năm
 • Khuyến mãi 15 tháng khi đăng ký 4 năm
 • Khuyến mãi 18 tháng khi đăng ký 5 năm
 • CPU: 6 core
 • Ram: 16 GB
 • SSD: 280GB
 • Bandwidth : Unlimited
 • Hệ điều hành : Linux / Windows
 • Backup : Hàng tuần
Cloud server 07
từ 2,375,000 / tháng
 • Khuyến mãi 1 tháng khi đăng ký 6 tháng
 • Khuyến mãi 3 tháng khi đăng ký 1 năm
 • Khuyến mãi 7 tháng khi đăng ký 2 năm
 • Khuyến mãi 12 tháng khi đăng ký 3 năm
 • Khuyến mãi 15 tháng khi đăng ký 4 năm
 • Khuyến mãi 18 tháng khi đăng ký 5 năm
 • CPU: 8 core
 • Ram: 32 GB
 • SSD: 360GB
 • Bandwidth : Unlimited
 • Hệ điều hành : Linux / Windows
 • Backup : Hàng tuần

Câu Hỏi Thường Gặp

1

VPS sử dụng hệ điều hành nào?

VPS sử dụng cả hai hệ điều hành Linux và Window Server để cấu hình và sử dụng.
2

Bạn có bị giới hạn quyền quản lý VPS không?

Người dùng được trao tài khoản root và toàn quyền quản trị VPS. Tuy nhiên người dùng cần có kiến thức về quản lý máy chủ.
3

VPS có dùng RAM ảo không?

VPS của Webvi sử dụng 100% ram hệ thống được cấp tuyệt đối không sử dụng ram ảo.
4

Có hỗ trợ backup và restore VPS không?

WebVi có hỗ trợ cho khách backup hàng tuần dữ liệu VPS và restore dữ liệu theo yêu cầu cho khách hàng mà không mất phí.